Patrí medzi hlavné výrobné technológie na opracovanie vonkajších a vnútorných valcových povrchov. Máme široké skúsenosti s opracovaním hliníka, mosadze, bronzu a rôznych tried ocele (konštrukčné, cementačné, legované a nástrojové).

Technológiou sústruženia dokážeme spracovať aj kalené diely do tvrdosti 65 HRC s presnosťou 0,01 mm.


Medzi hlavný výrobný program patrí sústruženie výrobkov z tvárnej liatiny – klinové remenice a disky variátorov pre plynulú zmenu otáčok. Maximálny priemer sústruženia príruboviny je 550 mm, hriadeľovinu dokážeme sústružiť do dĺžky 3000 mm.

Pri technológií sústruženia využívame vlastnú nástrojáreň, kde dokážeme navrhovať a vyrábať špecializované upínacie prípravky, atypické rezné nástroje, ktoré značne urýchľujú a vo výraznej miere zlacňujú výrobu (sústruženie mimoosových hriadeľov, sústruženie zváraných celkov).