Spolupracujeme s Kia Motors Slovakia s.r.o. , Donghee Slovakia s.r.o.

Naše výrobky pre oblasť automotive zahŕňajú riešenia režijných problémov a úloh v rámci technologických liniek a paletizačných systémov. Spoločnosť dokáže navrhnúť technologické riešenie, spracovanie dokumentácie výroby prototypov až po sériovú výrobu.