Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

europska unia logooperacny program ludske zdroje mNázov a sídlo prijímateľa: Delta - ML, s.r.o.
Štiavnické Bane 106, Štiavnické Bane 969 81
Miesto realizácie projektu: Podvysoká, Čadca
Začiatok a koniec realizácie projektu: 01/2020 - 09/2020
Výška schváleného príspevku: 40 913,18 EUR

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti firmy DELTA-ML, s.r.o., a to rozšírením využívania moderných technológií vo výrobnom procese obstaraním vertikálneho 5 osého frézovacieho centra.

europska unia logooperacny program vyskum rozvoj mNázov a sídlo prijímateľa: Delta - ML, s.r.o.
Štiavnické Bane 106, Štiavnické Bane 969 81
Miesto realizácie projektu: Podvysoká, Čadca
Začiatok a koniec realizácie projektu: 11/2019 – 05/2020
Výška schváleného príspevku: 130 000,00 €

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľom projektu je rozvoj a zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti DELTA-ML, s.r.o. a to inováciou výrobných možností prostredníctvom obstarania novej technológie – silové 3-osé centrum s doplniteľnou 4. osou plne plynulo programovateľnou a menšie centrum pre dokončovacie operácie.

europska unia logooperacny program vyskum rozvoj mNázov a sídlo prijímateľa: Delta - ML, s.r.o.
Štiavnické Bane 106, Štiavnické Bane 969 81
Miesto realizácie projektu: Podvysoká, Čadca
Začiatok a koniec realizácie projektu: 02/2018 – 07/2018
Výška schváleného príspevku: 156 090,00 EUR

logo euoperac program mKód výzvy – KaHR-111DM-0801
Prijímateľ – DELTA-ML, S.r.o.
Výška príspevku – 95 305 EUR
Nákup - CNC – sústruh, CNC – plazmového rezacieho stroja

logo eunar agentura pre rozvoj mGrantová schéma - SISME, 2003-004-995-03-09
Prijímateľ - DELTA-ML, S.r.o.
Výška príspevku - 49 966,50 EUR
Nákup - Nová technológia povrchovej úpravy nástrojov pre poľnohospodársku techniku