Termické nástreky

Povrchová úprava funkčných častí súčiastky pre zvýšenie oteruvzdornosti výrazne zvýši životnosť súčiastky (ochranná vrstva ostria nožov a protiostrí). Ochranná vrstva vzniku termickým nástrekom karbidových povlakov s matricou o tvrdosti v rozsahu 65-75 HRc. V závislosti od zloženia karbidového prášku môže byť nástrek realizovaný studeným striekaním alebo s následným pretavením.

Naváranie v ochrannej atmosfére

Slúži na zušľachťovanie povrchov. Ako pridaný materiál sa používa tenký drôt (CMnSiCr), ktorý vytvára povrchovú vrstvu približne o tvrdosti 60 HRc. Využitie hlavne na diely so zvýšenou požiadavkou na oteruvzdornosť. Daná technológia umožňuje využiť plne automatizované laserové naváranie.