Technológie:

  • Indukčné kalenie
  • Kalenie celoplošné
  • Cementovanie
  • Žíhanie

Celoplošné kalenie

Kalenie celoplošné patrí medzi hlavné tepelné spracovanie konštrukčných ušľachtilých ocelí a cementačných ocelí. Pri kalení dosahujeme vyššiu tvrdosť materiálu ako mal materiál pred tepelným spracovaním. Z hľadiska kaliaceho prostredia realizujeme kalenie do vody a do oleja.

Cementovanie

cementovanie

Cementácia – využíva sa pred kalením ocelí s nízkym obsahom uhlíka na nasýtenie povrchu. Cementáciou a následným kalením dosahujeme pri výrobkoch tvrdý a oteruvzdorný povrch s húževnatým jadrom.

Čistenie

Indukčné kalenie

Indukčné kalenie realizujeme na dvoch vysokofrekvenčných generátoroch GV30 s aplikačným stolom na postupné kalenie do max dĺžky 500 mm a stolom s automatickým podávaním so zásobníkom pre sériovú výrobu. Návrh a výrobu induktorov realizujeme v našich nástrojárskych dielňach.

Žíhanie a popúšťanie

zihanie popustanie