Povrchová úprava

Povrchová úprava je pre našu spoločnosť dôležitá hlavne z dôvodu ošetrenie povrchu materiálu alebo dielu buď opracovaní, spracovaním alebo nanesením vrstvy materiálu. Používame ju predovšetkým pre lepšiu odolnosť proti korózii, oteru, zvýšenej teplote a pod., Alebo na zlepšenie vlastností povrchu (mechanických, chemických, estetických, trecích atď.).

Farbenie

Okrem klasického nanášania farby na výrobok – máčanie, striekanie je v našom závode možnosť opracovania materiálu aj pomocou vypaľovacej pece práškovou farbou. Takto opracovanému výrobku dodávame potrebný dizajn a kvalitu.

Pieskovanie

Nazývané tiež otryskávanie, je technologický postup opracovania najrôznejších, zvyčajne tvrdých, materiálov prúdom jemných častíc. Najviac sa ako abrazívum používajú pre tvrdé materiály oceľové broky, kremičitý piesok, oceľová drť.

Naša spoločnosť disponuje až troma pieskovacími zariadeniami, v ktorých dokážeme opracovať diely rôznych veľkostí a tvarov.