Tvárniacimi strojmi je vybavená prevádzka Olešná. Strojový park zahŕňajú ohraňovacie, rovnacie, hydraulické a excentrické lisy o sile 40, 60, 100, 160 a 250 ton.

Zaoberáme sa technologickým tvárnením plechov:

  • Strihanie, dierovanie, pristrihávanie
  • Ohýbanie, zakružovanie a rovnanie
  • Ťahanie, tlačenie
  • Valcovanie


Zložité geometrické tvary realizujeme tvárnením za tepla s induktívnym predhrevom. Máme veľké skúsenosti s tvárnením rôznych tried ocele, ale aj s tvárnením hliníka. Hlavný výrobný program zahŕňa výrobu nožov (rotačných, štiepkovacích, segmenty žacích líšt) rôznych geometrických tvarov, časti dopravníkov v poľnohospodárskych strojov, priečniky šikmých dopravníkov, elevátorových lopatiek.


Nástrojárska dielňa zabezpečuje konštrukciu a výrobu nástrojov:

  • Strihových
  • Ťahových
  • Kombinovane - postupných
  • Obstrihových

Excentrické lisy

Typ Sila Rozmer stola Rozmer barana
LEN 40C 40 ton 530mm x 650mm 250mm x 400mm
LENP 40 ton 630mm x 430mm  
LE 250C 250 ton 1120mm x 800mm 800mm x 47mm
LEPP 100 100 ton 900mm x 600mm  
LE 160 160 ton 1000mm x 720mm  
LEN 63C 63 ton 630mm x 800mm 280mm x 450mm
LEPA100VA 100 ton 1035mm x 690mm 600mm x 355mm
PG324B/250 250 ton    


Hydraulické lisy

Typ Sila Rozmer stola  Rozmer barana
CTO80 80 ton 2500mm  
PYE635 63 ton 750mm x 566mm  530mm x 400mm
CDC 30-11 30 ton    
CDC 30-11 30 ton    
PYTE 3,15 3,15 ton 280mm x 290mm  
CDC 2-7 2 tony