Spoločnosť má k dispozícií dve prevádzky: v dvoch susediacich obciach Podvysoká a Olešná.

Prevádzka Podvysoká

 • Celková rozloha: 4400 m², z toho 1500 m² sú výrobné priestory a 600 m² skladové priestory.
 • Vedenie spoločnosti, technologické kancelárie a skladové priestory

Technologické možnosti:

 • Delenie materiálu – strihanie, CNC - píla, CNC - plazma
 • Trieskové opracovanie – CNC sústruženie, CNC – centrá, CNC - vŕtačky
 • Výroba ozubenia – odvaľovanie, preťahovanie, obrážanie
 • Nástrojárska dielňa – výroba upínacích prípravkov a preťahovacích tŕňov
 • Zváracie pracovisko
 • Brúsenie – na plocho a na guľato
 • Vulkanizácia gumy a silikónu
 • Montážne dielne reťazových dopravníkov a reduktorov
 • Povrchová úprava – prášková lakovňa

Prevádzka Olešná

Celková rozloha 1100 m², z toho výrobné priestory 860 m² a skladové priestory 100 m²

Technologické možnosti:

 • Tvárnenie za tepla a studena – hydraulické a excentrické lisy
 • Tepelné spracovanie materiálov - indukčné kalenie, komorové pece (kalenie, žíhanie a cementovanie)
 • Pieskovanie
 • Nástrek a naváranie tvrdokovu
 • Montážne pracovisko na výrobu kôs
 • Nástrojáreň – výroba tvárniacich a strihacích nástrojov