logo euoperac program mKód výzvy – KaHR-111DM-0801
Prijímateľ – DELTA-ML, S.r.o.
Výška príspevku – 95 305 EUR
Nákup - CNC – sústruh, CNC – plazmového rezacieho stroja

logo eunar agentura pre rozvoj mGrantová schéma - SISME, 2003-004-995-03-09
Prijímateľ - DELTA-ML, S.r.o.
Výška príspevku - 49 966,50 EUR
Nákup - Nová technológia povrchovej úpravy nástrojov pre poľnohospodársku techniku