Delta-ML, s.r.o. je strojárska spoločnosť, ktorej činnosť je zameraná na výrobu dielov pre poľnohospodárske stroje (kombajny, rezačky a kosačky). Hlavný výrobný program sa zaoberá rýchlo-opotrebovateľnými dielami rezacích častí strojov (nože, protiostria, dopravníky, drtiče...) a systémami náhonu rezacích, mlátiacich a drviacich častí strojov (variátory, reduktory a prevodovky). Naše výrobky dodávame priamo na kompletizáciu nových strojov v rámci OEM subdodávok.